06 15 44 73 59 info@stapjeugdhulp.nl

Werkwijze

STAPjeugdhulp staat voor snel een eerste STAP in de goede richting zetten. Nadat de aanmelding door ons is ontvangen, nemen wij binnen een week contact met u op. Als de aanmelding volledig is, wordt er direct een datum en tijd ingepland voor een eerste gesprek. Tijdens dit intakegesprek worden uw zorgen of klachten geïnventariseerd en wordt in overleg met u besloten hoe het vervolg eruit zal gaan zien.

De tweede STAP staat voor beweging; de start van de behandeling. Voor de start van de behandeling wordt een behandelplan voorgelegd. Hierin staat welke doelen zijn afgesproken en op welke wijze de behandeling uitgevoerd zal worden (zie ook Algemene Voorwaarden). Tevens zal een inschatting gemaakt worden van het aantal sessies.

 

Wachttijden (d.d. 02-04-2024)

1ste contact: Binnen 1 week

Intake: Binnen 4-5 maanden

Start behandeling: Binnen 2 weken na intake

STAPjeugdhulp hanteert vaste evaluatiemomenten, de derde STAP, deze worden opgenomen in het behandelplan. Tijdens een evaluatiegesprek worden de behandeldoelen geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

De vierde STAP staat voor afronding. Wanneer de behandeling wordt beëindigd zal er een kort verslag van de behandeling verstuurd worden naar u en uw verwijzer. Mocht er na de behandeling nog aanvullende begeleiding/behandeling nodig zijn, dan wordt in overleg met u en de verwijzer bekeken of dit bij STAPjeugdhulp kan of dat een doorverwijzing nodig is.

Bij STAPjeugdhulp werken wij vaak met twee therapeuten, dit is een belangrijk onderdeel van onze werkwijze. Het voordeel van twee therapeuten is dat de kwaliteiten van twee disciplines kunnen worden gebundeld. De therapeuten vullen elkaar niet alleen aan, maar kunnen elkaar ook feedback geven. Hierdoor houd je elkaar scherp en worden processen binnen de therapie sneller zichtbaar. Dit heeft een positief effect op de duur van de therapie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u e-mailen naar info@stapjeugdhulp.nl of bellen naar 06 15 44 73 59.