06 15 44 73 59 info@stapjeugdhulp.nl

Welkom bij STAPjeugdhulp                                                                                                                                                                                                                    

STAPjeugdhulp is een praktijk voor jongeren in de leeftijd van 8 tot 18 jaar met gedrags- en/of psychiatrische problemen. Bij STAPjeugdhulp werken we ervaringsgericht en vanuit een systemische visie. Dat wil zeggen dat de focus ligt op de interacties tussen de jongere en zijn omgeving in het hier en nu. Het gezin vormt hierbij de basis. Daar waar mogelijk wordt de sociale context van de jongere in ruimere zin erbij betrokken, bijvoorbeeld school, werk en/of (sport)vereniging. Door de nauwe samenwerking tussen gezin, school en hulpverlening, is de manier van werken van STAPjeugdhulp laagdrempelig, kortdurend en efficiënt.

STAPjeugdhulp biedt o.a. gezinspsychomotorische therapie (GPMT) en therapie gericht op agressie- en emotieregulatie (gebaseerd op de ART-methode van Goldstein) binnen de Basis GGZ Jeugd, Ambulante (groeps)behandeling J&O, J-LVG en (groepsgerichte) Vaktherapie.

STAP
staat voor
beweging

 

Met elkaar een
STAP zetten in
de goede richting

Wanneer STAPjeugdhulp?

Een gezin met drie kinderen (15, 11 en 9 jaar), wordt verwezen door de huisarts in verband met het drukke gedrag van de oudste, dat zowel thuis als op school voor grote problemen zorgt. De ouders hebben aangegeven dat er thuis veel conflicten zijn, tussen de kinderen onderling en tussen ouders en kinderen. Die conflicten zorgen tevens voor heftige discussies tussen de ouders over de aanpak. Ouders klagen dat ze geen grip meer hebben op de kinderen en dat ze voortdurend bezig zijn met corrigeren. Ze voelen zich machteloos.

“De laatste tijd zeurt mijn moeder zo over afspraken en regels. Ze vindt dat ik geen goede vrienden heb en vraagt iedere keer of ik ook wiet rook. Dat is nog erger geworden toen ik vorig jaar bleef zitten. Nu zit ze helemaal op mijn nek. En dat geeft wel vaak ruzie. Wat ik dan doe? Dan ga ik schelden, met de deuren slaan of soms geef ik haar een duw zodat ze even ophoudt. Op school heb ik ook wel eens gedoe. Dan flip ik als een leraar maar blijft zeuren of een klasgenoot iets doet wat mij niet aanstaat.”

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u e-mailen naar info@stapjeugdhulp.nl of bellen naar 06 15 44 73 59.