06 15 44 73 59 info@stapjeugdhulp.nl

Aanmelden

U kunt zich aanmelden bij STAPjeugdhulp voor Basis GGZ Jeugd, Ambulante (groeps)behandeling J&O, J-LVG en/of (groepsgerichte) Vaktherapie.

Aanmelden kan op verschillende manieren: via de (huis)arts of het sociaal wijkteam of als particulier. Om u aan te melden kunt u contact met ons op nemen via de knop aanmelden, via het contactformulier, per mail of telefonisch. Wij sturen u daarna binnen een week een aanmeldformulier toe.

Nadat het aanmeldformulier en (indien nodig) de verwijsbrief zijn ontvangen, wordt binnen twee weken contact met u opgenomen. Indien er nog informatie ontbreekt zullen wij u verzoeken deze alsnog aan te leveren. Bij uw aanmelding dient u akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van STAPjeugdhulp.

Indien akkoord wordt er een datum en tijd ingepland voor een intakegesprek. U zult begrijpen dat het niet mogelijk is om alle afspraken buiten de schooltijden te plannen.

STAPjeugdhulp is op vakantie van :

12 juli t/m 9 augustus

Wachttijden (d.d. 01-07-2024)

1ste contact: Binnen 1 week

Intake: Binnen 2-3 maanden

Start behandeling: Binnen 2 weken na intake

Aanmelden

Aanmelden via (huis)arts of sociaal wijkteam (SWT)

Meldt u zich bij STAPjeugdhulp aan via de (huis)arts dan heeft u een verwijsbrief nodig (voorbeeld verwijsbrief) en samen met het aanmeldformulier (online of downloaden) kunnen wij vervolgens de beschikking aanvragen bij de Gemeente.

Meldt u zich aan via het sociaal wijkteam, dan regelen zij de indicatie voor STAPjeugdhulp en de beschikking van de Gemeente. In beide gevallen wordt uw zorg vergoed (zie hieronder).

Vergoedingen

Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe WMO-Jeugdwet, en valt de jeugdzorg en jeugd-GGZ (zorg voor kinderen en jeugd tot 18 jaar) onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Psychologische behandelingen van kinderen en jeugdigen worden dan niet meer door de zorgverzekeraar vergoed, maar door de gemeente. De factuur wordt rechtstreeks naar de gemeente verstuurd, zonder inhoudelijke informatie.

STAPjeugdhulp heeft een raamovereenkomst met de Gemeenten regio Nijmegen (Nijmegen, Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar) en met de Gemeente Wijchen (coöperatie Rondom Wijchen) in het kader van WMO en Jeugdhulp/GGZ.

De tijdsduur en de tarieven zijn op voorhand door de gemeente vastgesteld. STAPjeugdhulp biedt de volgende vormen van vergoede hulp: Basis GGZ Jeugd, Ambulante (groeps)behandeling J&O en (groepsgerichte) Vaktherapie.

Basis GGZ Jeugd

Voor de Basis GGZ geldt een maximum van 720 minuten. Het aantal minuten bestaat zowel uit directe tijd (therapiesessie, telefonisch of e-mailcontact) als indirecte tijd (verslaglegging, overleg met collega en overleg/correspondentie met eventuele derden). Er moet sprake zijn van (vermoeden van) een DSM 5 diagnose.

Ambulante (groeps)behandeling J&O, J-LVG

Het betreft individuele of gezinsgerichte (ambulante) behandeling, inclusief observatie en (proces)diagnostiek Jeugd, gericht op het omgaan met gedrag voortkomend uit kindproblematiek en/of systeemgerelateerde problematiek. De duur wordt vooraf bepaald, indicatie voor maximaal één jaar. Aan het eind wordt geëvalueerd of verlenging wel/niet nodig is. Bij de groepsbehandeling is er sprake van een korte en gerichte inzet van specifieke of specialistische, systeemgerichte training in een groep (3-8 cliënten).

(groepsgerichte) Vaktherapie

Het betreft individuele of gezinsgerichte (ambulante) behandeling, gericht op het omgaan met gedrag voortkomend uit kindproblematiek en/of systeemgerelateerde problematiek. De duur wordt vooraf bepaald, indicatie voor maximaal één jaar. Aan het eind wordt geëvalueerd of verlenging wel/niet nodig is. Bij de groepsbehandeling is er sprake van een korte en gerichte inzet van specifieke of specialistische, systeemgerichte training in een groep (3-8 cliënten).
Vaktherapie kan uitsluitend worden ingezet met een verwijsbrief/indicatie van een BIG/NVO/NIP-geregistreerde regiebehandelaar.

Aanmelden als particulier

Indien u zich wilt aanmelden als particulier, dan dient u ook een aanmeldformulier in te vullen, maar heeft u verder geen verwijsbrief of beschikking nodig. Let op: u krijgt de hulp in deze situatie niet vergoed van uw Gemeente, u moet deze dus zelf betalen (zie particuliere tarieven).

Tarieven 

Product Tijd Kosten
Intake en behandelplan* 60 min 192,- euro
ART sessie individueel 45 min 80,- euro
Ouderbegeleiding 45 min 96,- euro
GPMT sessie* 60 min 192,- euro
PMT sessie 45 min 80,- euro
Evaluatiegesprek / Eindgesprek* 45 min 192,- euro

Alle bedragen zijn inclusief verslaglegging en overleg met eventuele derden. De producten met * worden uitgevoerd door 2 therapeuten.

Een afspraak kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden afgezegd, dan wel verplaatst. Bij afzegging binnen 24 uur zonder legitieme reden, of bij zonder bericht niet verschijnen op afspraak wordt het volledige tarief van die sessie bij u in rekening gebracht (zie algemene voorwaarden).

Vergoedingen

U krijgt de factuur thuisgestuurd, deze betaald u aan STAPjeugdhulp. Daarna kunt u de factuur zelf bij uw zorgverzekeraar indienen. De PMT en GPMT vallen onder ‘alternatieve geneeswijze’ en worden door de meeste ziektekostenverzekeraars (deels) vergoedt vanuit het aanvullend pakket. Een overzicht van de vergoedingen per zorgverzekering is te vinden op www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie#vergoedingen. U dient zelf bij uw verzekeraar te informeren of de therapie vergoed wordt.

In sommige gevallen kan een behandeling vergoedt worden vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). Meer informatie hierover vindt u op www.pgb.nl.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u e-mailen naar info@stapjeugdhulp.nl of bellen naar 06 15 44 73 59.