06 15 44 73 59 info@stapjeugdhulp.nl

Over ons

STAPjeugdhulp is een praktijk voor jongeren in de leeftijd van 8 tot 18 jaar met gedrags- en/of psychiatrische problemen. Bij STAPjeugdhulp werken we ervaringsgericht en vanuit een systemische visie. Door onze manier van werken worden negatieve interactiepatronen in het hier en nu inzichtelijk gemaakt en kunnen we direct oefenen met alternatieve gedragingen om deze patronen te doorbreken. Het gezin vormt hierbij de basis. Daar waar mogelijk wordt de sociale context van de jongere in ruimere zin erbij betrokken, bijvoorbeeld school, werk en/of (sport)vereniging.

Het uiteindelijke doel van de behandeling is dat de onderlinge verhoudingen tussen de jongere en zijn omgeving verbeteren en dat men samen beter in staat is om problemen aan te kunnen en op te lossen.

Bij STAPjeugdhulp werken we vaak met twee therapeuten. Het voordeel hiervan is dat de kwaliteiten van twee disciplines worden gebundeld. De therapeuten vullen elkaar niet alleen aan, maar kunnen elkaar ook feedback geven. Hierdoor houd je elkaar scherp en worden processen binnen de therapie sneller zichtbaar. Dit heeft een positief effect op de duur van de therapie.

STAPjeugdhulp biedt Basis GGZ Jeugd, Ambulante (groeps)behandeling J&O, J-LVG en (groepsgerichte) Vaktherapie.

Bram Arets

Psychomotorisch therapeut

Bram Arets (1973) is psychomotorisch therapeut. Hij is sinds 1997 werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg als vrijetijdscoach en bewegingsagoog. In 2007 ging hij werken voor de afdeling InZicht – Centrum voor Orthopsychiatrie (Pro Persona), eerst individueel en vanuit een klinische setting, later ambulant en ook steeds meer met gezinnen. In 2010 heeft hij zijn opleiding tot psychomotorisch therapeut voltooid. Sinds 2013 geeft hij samen met collega Ilse Peelen gezinspsychomotorische therapie (GPMT) en in 2015 startten zij met STAPjeugdhulp.

Daarnaast is hij bevoegd runningtherapeut (2006) en Agressie Regulatie Trainer volgens de Goldsteinmethode (2008).

Bram Arets is als jeugd- en gezinsprofessional geregistreerd bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) en als vaktherapeut geregistreerd bij de SRVB (Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen). Tevens is hij aangesloten bij de NVPMT (Nederlandse Vereniging van PsychoMotorische Therapie).

Ilse Peelen

GZ psycholoog en orthopedagoog

Ilse Peelen (1974) is GZ psycholoog en orthopedagoog. Van 1999 tot 2007 werkte zij in de Jeugdzorg met jongeren die vanwege hun gedrag vastliepen in het voortgezet onderwijs. Sinds 2007 is zij werkzaam als gezinsbehandelaar (Functional Family Therapist) bij Inzicht – Centrum voor Orthopsychiatrie (Pro Persona). Hier is haar voorkeur voor systemisch werken met jongeren met gedrags- en psychiatrische problemen verder gegroeid. Sinds 2013 geeft zij samen met collega Bram Arets gezinspsychomotorische therapie (GPMT) en in 2015 startten zij met STAPjeugdhulp.

Ilse Peelen is BIG geregistreerd en aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).

 

Geregistreerd en aangesloten bij

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u e-mailen naar info@stapjeugdhulp.nl of bellen naar 06 15 44 73 59.