06 15 44 73 59 info@stapjeugdhulp.nl

Combinatie ART-GPMT

Wanneer agressieproblemen zich hoofdzakelijk in de thuissituatie voordoen, en het lukt het gezin niet om hier gezamenlijk een positieve verandering in aan te brengen, dan kan een combinatie van ART en GPMT ingezet worden. Hierbij worden elementen vanuit zowel de ART als de GPMT samengevoegd tot een passend behandelaanbod op maat.

Doelgroep

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar met gedrags- en/of psychiatrische problematiek en hun gezin. Het gaat om gezinnen waarbij de agressieproblemen op de voorgrond staan en de veiligheid binnen het gezin gevaar loopt.

Deze combinatie van therapievormen kan, behalve voor gezinnen, ook van toegevoegde waarde zijn voor andere sociale systemen. Te denken valt aan een klas (de interactie tussen leerlingen en leerkracht) of aan een leef/behandelgroep (de interactie tussen jongeren en groepsleiding), etcetera.

Doelstelling van de combinatie ART-GPMT

In de combinatie ART-GPMT worden losse elementen van de ART en aanvullende ouderbegeleiding geïntegreerd in de GPMT. In de aanvullende ART ligt de nadruk op de boosheidscontrole en het toepassen van sociale vaardigheden. In de ouderbegeleiding gaat het over het leren omgaan met de problemen die spelen bij uw zoon of dochter en de invloed die dat heeft op u en uw gezin. Het is afhankelijk van uw vragen en behoeften waar op welk gebied de focus komt te liggen (opvoeden, ouderschap, psycho-educatie).

Werkwijze

In de combinatie ART-GPMT wordt de werkwijze van beide therapievormen samengevoegd. Een GPMT sessie (60 minuten) wordt voorafgegaan door individuele ART en ouderbegeleiding (30 minuten). De GPMT sessie wordt door twee therapeuten gegeven, de ART en ouderbegeleiding is meestal individueel.

Bij aanvang worden er gezamenlijk behandeldoelen opgesteld. Zowel voor het gezin als geheel, als voor de individuele gezinsleden. Tussentijds vindt er een evaluatie plaats waarin, indien nodig, de behandeldoelen kunnen worden bijgesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u e-mailen naar info@stapjeugdhulp.nl of bellen naar 06 15 44 73 59.